Project X – de kluwen ontward

Project ZutphenWat was het? Het tuig? Het infotainment? Waren het nieuwsbeluste journalisten, nieuwe media of (lokale) autoriteiten? De deskundigen die de rellen in Haren willen verklaren, doen dat allemaal vanuit hun eigen specifieke achtergronden. Maar dat is onvoldoende om de gebeurtenissen en de dynamiek zoals in Haren tegemoet te treden.

De kwaliteit van het internet en sociale netwerken is nu juist dat ze doelgroepen en belanghebbenden zeer efficiënt verbinden. De nieuwe media zijn tegenwoordig zo goed ontsloten, dat het onmogelijk is factoren of doelgroepen uit te sluiten. Om de kluwen van betrokkenen bij het Facebookfeest in Haren te ontwarren is het niet interessant om de schuldigen aan te wijzen. Linda Duits schreef dat al in haar blog over Haren. Belangrijker is het te kunnen breien op meerdere pennen tegelijk met verschillende kleuren wol.

Vanuit verschillende invalshoeken kunnen we je laten zien hoe social media verbindingen leggen en tot welke integrale thema’s dat leidt. Want de campagne was succesvol, het event niet. Wij denken dat je problemen zoals in Haren pas kunt oplossen als de belanghebbenden meer kleuren willen zien dan hun eigen kleur en samen het breiwerk ter hand willen nemen. Maar dan moet eerst de kluwen ontward worden.

Analyse – de kluwen ontward

De media en media
Daags na de gebeurtenissen in Haren, kwam de discussie op gang over de rol van de media in het ‘hypen’ van Project X. NRC beschrijft over hoe de traditionele media olie op het vuur wierpen, over het aspect van ‘infotainment’ en hoe het evenement gekaapt werd door relschoppers. Trouw meent in een opinieartikel dat Haren niet de schuld is van social media. NOS op 3 schrijft in breder verband over de schuldvraag. Waren het de gemeente, de traditionele media, de politie/ME, social media of de relschoppers? Steeds wordt er onderscheid gemaakt tussen oude en nieuwe media. Maar is dat wel juist? Zou je niet beter kunnen stellen dat alle media alle de beschikbare mediamogelijkheden benutten om nieuws te verspreiden? Nieuwsmakers gebruiken infrastructuren zoals radio, tv en het internet om gebeurtenissen te scannen op nieuwswaarde en informatie online te delen en te publiceren.

Jongeren en hun reputatie
Van Dick Swaab hebben we geleerd dat jongeren zich in een levensfase bevinden waarin persoonlijkheid en sociale identiteit nog sterk in ontwikkeling zijn. Het is daarom moeilijker voor jongeren om zich te ontrekken aan sociale druk en zich bewust te zijn van hun online reputatie. “De smartphone die de jongere de weg wijst als de burgemeester straatnaambordjes laat verwijderen is dezelfde die wangedrag online zichtbaar maakt. En daarmee wordt hun reputatie geschaad, ” zegt de mediapedagoog Hendrik van Zwol.

Opvoeders
Ouders, school en (sport)verenigingen sluiten zich steeds meer aan bij sociale netwerken om de nieuwe generatie te kunnen volgen en begrijpen. Maar volgen is één ding. Integratie van sociale media in lesprogramma’s, aansluiten bij burgerschapsdoelen gebeurt nog maar mondjesmaat. Socioloog Linda Duits: “Daarbij moeten we niet denken dat grip op sociale media ook grip op jongerencultuur betekent,”op haar blog bij DeJaap.nl

Lokaal bestuur
Het Facebookfeest had een dynamiek dat de gemeentegrens van Haren ver overschreed. Burgemeester Rob Bats zegt dat hij dit ‘zelfs in het slechtste geval niet had verwacht’. Maar welke gemeenten zijn voldoende toegerust op de snelheid van de nieuwe media en kunnen hierop anticiperen? Carla van der Werf (Communicatieadviseur bij de gemeente Zutphen) zegt: “Dat je je als gemeente niet kunt onthouden van online media, heeft Zutphen onlangs wel ervaren toen ze trending topic werd op Twitter. Sociale media maken inmiddels een belangrijk deel uit van de maatschappij en als gemeente kun je je geen afwachtende rol meer permitteren. Je moet meedoen. En dat wìl je ook, want er valt veel te winnen als overheid en burgers elkaar online weten te vinden. Wij werken er hard aan online media proactief in te kunnen zetten. Juist om ons beter in verbinding te stellen met onze burgers en zo samen te werken aan verbetering van de stad.”

Breien op vier pennen

Facebook Nederland zegt zich niet verantwoordelijk te voelen voor wat er gebeurde. Terecht? Mag Facebook zich concentreren op louter consumenten of heeft ze ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Alle belangengroepen in dit artikel genoemd zitten allang bij elkaar aan tafel. Nederland is zo goed georganiseerd dat het moeilijk is elkaar niet te spreken. Maar dat houdt nog niet in dat men belangrijke thema’s ook onder ogen ziet. Alle belangengroepen moeten bereid zijn over hun eigen grenzen te kijken. Dat ze daarmee in elkaars vaarwater komen is geen gevaar, maar juist een noodzakelijke kennisoverlap. Men moet meer kleuren gaan zien dan die van de eigen visie en na gaan denken over de eigen identiteit, als persoon en als organisatie. Dan kun je de eigen kerntaak beschermen, maar ook weten waar je de ander nodig hebt en waar je zelf de ander kunt versterken. Want feit is dat alle spelers elkaar nodig hebben omdat de sociale media ze nu eenmaal tot elkaar veroordeeld hebben.Sociale media veroordelen ons tot elkaar. Lokaal bestuur moet orde handhaven mét die lastige puber. School moet samenwerken met leerling én ouders om de mediavaardige leerling ook wijs te maken. En journalisten moeten infrastructuur en content beter scheiden en accepteren dat iedereen nieuwsmaker is; hun taak en kans ligt in de onafhankelijke berichtgeving. En de sociale media? Die zijn er en wachten geduldig tot het volgende ‘ongelukje’ uitmondt in een hype.

Of er voorbeelden zijn van succesvolle samenwerking? Zeker. De negenjarige Caine uit Los Angeles maakt een speelhal van kartonnen dozen. Er komt een film, alle media haken in en er ontstaat een wereldwijd onderwijsprogramma. Of dichter bij huis: leerlingen van het Baudartius College in Zutphen die in samenwerking met lokale politieke partijen een debat organiseerden en daarover blogden.

In Zutphen wordt een begin gemaakt om alle belanghebbenden voor zo’n gedachtewisseling aan tafel te krijgen. Het ‘Event Social Live’ brengt leerlingen, ouders, scholen, docenten, ondernemers, sportverenigingen en lokaal bestuur bijeen om te praten over sociale media. Lees meer op www.sociallive.nu

Olga Kruidhof is social media marketeer en Pieter Verhage is online adviseur en gastdocent sociale media. Samen werken ze in creatieve coöperatie Coopkracht aan het integreren van sociale media in onderwijs en bedrijfsleven.

Een gedachte over “Project X – de kluwen ontward

  1. Pingback: Project X - de Kluwen ontwartPieter Verhage | Cquenz | Online consultancy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>