Ledenarchief: Vincent Fleur

Website en ledenbeheer Bouwsociëteit Stedendriehoek

bouwsocieteit_websiteCoopkracht heeft onlangs de website voor de Bouwsociëteit Stedendriehoek (www.debouwsocieteit.nl) gerealiseerd.

Doel van de Bouwsociëteit is het bevorderen van contacten en samenwerking tussen bij de ontwikkeling en bouw betrokken personen, ondernemingen en overheden in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

Voor de Bouwsociëteit ontwikkelden we een website die niet alleen in communicatie met de buitenwereld voorziet, maar ook als platform dient voor de leden. Waarin zij elkaars contactgegevens kunnen inzien, hun eigen gegevens kunnen actualiseren en zich kunnen aanmelden voor evenementen.
Kortom een online-oplossing voor automatisering van veelvoorkomende administratieve taken.

Oplossing in 3 onderdelen

Voor het portaal hebben we gekozen voor een zogenaamde ‘one-page lay-out’. Dit werkt snel en overzichtelijk en geeft een eigentijds karakter aan de website.
Via het ledengedeelte kunnen leden inloggen vervolgens o.a. persoons- en bedrijfsgegevens inzien en wijzigen;een overzicht bekijken van alle leden en daarin zoeken; bekijken van de activiteitenagenda en direct aan- of afmelden voor een activiteit.
Via het onderhoudssysteem kan de beheerder van de site de inhoud van de site beheren en daarnaast ook de ledenlijst en de activiteitenagenda.
Ook is er is een overzicht beschikbaar van alle aan- en afmeldingen

Coopkracht samenwerking

Dit project is een samenwerking van de Coopkracht leden Pieter Verhage (projectmanagement), Basten Fiselier (webdesign en front-end ontwikkeling) en Vincent Fleur (back-end ontwikkeling)

Zie: www.debouwsocieteit.nl

Gebruik webtechnieken als prototype

Gebruik-webtechnieken-als-prototype-2Organisaties en leveranciers van complexe IT systemen moeten vaker laagdrempelige webtechnologie inzetten als prototype. In korte tijd en met een beperkt budget kan snel een werkende oplossing worden geboden terwijl er tegelijkertijd veel kennis wordt vergaard over hoe de uiteindelijke software eruit moet komen te zien en welke potentie die heeft.

Het ICT-gat

Steeds vaker ontwikkel ik systemen voor industriële bedrijven en onderwijsinstellingen. Er blijkt behoefte aan bepaalde functionaliteit die niet ingevuld kan worden door de, vaak zeer grote, systemen die bij die organisaties in gebruik zijn. Dat ICT gat vul ik op door het inzetten van web technieken om snel een schaalbare en flexibele oplossing te bieden.

De IT systemen die in gebruik zijn bij grotere organisaties, zijn veelal afkomstig uit de ERP hoek. Het zijn complexe, veelomvattende systemen, die de bedrijfsprocessen van allerlei afdelingen ondersteunen. Zaken als inkoop, verkoop, kwaliteitsmanagement en productierapportage vinden een plek in een dergelijk systeem en het biedt bovenal veel managementinformatie. Zo’n systeem is nauwkeurig afgestemd op het betreffende bedrijf en er zit veel tijd en geld in de aanschaf en configuratie van het systeem en in de opleiding van de mensen die er gebruik van maken.

Toch blijkt in de praktijk vaak, dat er functionaliteit ontbreekt. Een klein onderdeel van het bedrijfsproces is vergeten of nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf zorgen ervoor dat het systeem niet meer naadloos aansluit op de bedrijfsvoering. Dan blijkt dat een dergelijk complex stuk software niet zomaar uit te bereiden is. Een aanvraag bij de leverancier levert een offerte op van ongekende proporties. Of de leverancier zegt eenvoudigweg dat hetgeen gevraagd wordt ‘niet mogelijk is’. Dat laatste kan ook betekenen dat de leverancier de nieuwe functionaliteit niet in combinatie met zijn softwarepakket kan verkopen en het dus niet de moeite waard vindt om te ontwikkelen. Meestal legt een organisatie zich daarbij neer, laat de functionaliteit niet ontwikkelen en gaat op de oude, inefficiënte, wijze verder met zijn corebusiness.

Snel en flexibel, systemen als prototype

In een enkel geval zijn er organisaties die op zoek gaan naar een andere oplossing, buiten hun vaste IT leverancier om. Dan komen ze bij mij. Meestal zijn de vragen niet heel ingewikkeld en hoeft ook een IT oplossing niet bui

ten bereik te zijn. Na analyse van het probleem en inventarisatie van de IT infrastructuur ontwikkel ik een pasklare oplossing. Die is vaak gebaseerd op Internettechnieken als HTML5, CSS3, Javascript en draait op een webserver in de ‘cloud’ of intern. Een laagdrempelige oplossing die snel is te realiseren, flexibel in configuratie en onderhoud en schaalbaar. En eventueel via diverse API’s uiteindelijk aan het complexe, bestaande IT systeem te koppelen.

Lichte systemen zijn zeer geschikt om snel in een bepaalde behoefte te voorzien. Ze zijn relatief goedkoop en er kan in korte tijd worden onderzocht op welke wijze de oplossing het best aansluit bij de behoefte. Tegelijkertijd is het volwaardige software die een plek heeft binnen de bedrijfsvoering. Er kan worden geëxperimenteerd met de user interface en functionaliteit. Als het zijn bestaansrecht heeft bewezen kan een organisatie besluiten om de functionaliteit alsnog in het bestaande, grote IT systeem in te voegen. Gezien vanuit het oogpunt van onderhoud, beheersbaarheid, systeemintegratie en veiligheid heeft dat voordelen. Daarmee is de oplossing die is ontwikkeld gebaseerd op webtechnologie verworden tot een waardevol prototype.

Liberapp – content first

content firstCoopkracht – Vincent Fleur en Pieter Verhage - en Lambo ontwikkelen de Liberapp. Met de app kun je schoolboeken en andere leermiddelen publiceren en lezen op een iPad of smartphone. Liberapp is nieuw, gebruikt de laatste online techniek en is veilig, betaalbaar, interactief en handig. Liberapp is verbonden met een online platform met een webwinkel voor scholen en een beheersysteem voor uitgevers.

De schoolboeken voor mobiele apparaten die er nu bestaan maken veelal gebruik van PDF documenten of e-books. Schooltas van ThiemeMeulenhoff is een bekend voorbeeld, dat met PDF werkt.  Bij de ontwikkeling van de app is dan uitgegaan van bestaande standaarden in de markt. Bij Coopkracht hebben we gekozen voor de zogenoemde content-first methode. We gaan uit van het mobiele apparaat en zoeken die techniek die de content op de meest optimale manier presenteert.

Die manier van denken heeft als voordeel dat je perspectief op de mogelijkheden die er zijn veel breder wordt. Het resultaat is dat we platte tekst, beeld en geluid versleuteld verzenden naar de app. Deze converteert de code en geeft de content zijn lay-out. Hierdoor wordt het mogelijk tekst, video en beeld te integreren voor de gebruiker. Dus geen onhandige linkjes meer in PDF, geen gedoe meer met schalen, voordat je een PDF op je telefoon kunt lezen.

Omdat onze app met een online platform verbonden is, kunnen uitgevers hun redactie online doen en ze kunnen titels online beheren. Daarmee heeft de uitgever grip op de distributie. Niet alleen omdat ze dit zelf kunnen maar ook omdat er met de nieuwe manier van content omzetten uitstekende mogelijkheden voor benchmarking beschikbaar komen.

In september komt Liberapp beschikbaar. Tussentijds zullen we bericht doen van de ontwikkeling van het project.

BackOffice en website voor Antroposana

Antroposana backofficeVoor patiëntenvereniging Antroposana maakten we met Coopkrachters Basten Fiselier, Vincent Fleur, Carsten Altena en Pieter Verhage een nieuwe responsive website met een daaraan gekoppelde BackOffice. Deze BackOffice is verbonden met een Mijn Antroposana omgeving waar leden kunnen inloggen en hun gegevens kunnen bijhouden. Daarnaast is er een automatische koppeling naar boekhoudsoftware van Exact Online.

De manier van automatiseren maakt het voor de vereniging mogelijk de administratie weer te incourcen. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op. Verder is de huisstijl aangepakt en wordt er gewerkt aan communicatie met een veel bredere doelgroep.

Coopkrachter Frank Peters, tenslotte, maakte foto’s voor verschillende brochures. Beelden met menselijke maat, passend bij de identiteit en huisstijl van de klant.

Horta Bloembinders – Site met winkelpresentatie

website horta bloembindersVoor Horta maakte Coopkracht – Simplex Interactive en Pieter Verhage – een nieuwe website.

Bijzonder zijn de prachtige foto’s en de manier waarop deze meeschalen naar mobiele apparaten. Optimaal gebruikersgemak en maximale beleving.

 

 

iPad winkelpresentatieDaarbij maakten we een speciale pagina voor een iPad die in de winkel gebruikt wordt. De winkelpresentatie is stevig aan de muur bevestigd en stelt klanten in staat lid te worden van Horta, zodat ze op te hoogte worden gehouden van de activiteiten in de winkel. De pagina is gekoppeld aan een klantbeheersysteem waarmee gemakkelijk (e)mailings verzorgd kunnen worden. Dit systeem werd gerealiseerd door Coopkracht lid Florido Internet Services.

www.horta-bloembinders.nl