Gebruik webtechnieken als prototype

Gebruik-webtechnieken-als-prototype-2Organisaties en leveranciers van complexe IT systemen moeten vaker laagdrempelige webtechnologie inzetten als prototype. In korte tijd en met een beperkt budget kan snel een werkende oplossing worden geboden terwijl er tegelijkertijd veel kennis wordt vergaard over hoe de uiteindelijke software eruit moet komen te zien en welke potentie die heeft.

Het ICT-gat

Steeds vaker ontwikkel ik systemen voor industriële bedrijven en onderwijsinstellingen. Er blijkt behoefte aan bepaalde functionaliteit die niet ingevuld kan worden door de, vaak zeer grote, systemen die bij die organisaties in gebruik zijn. Dat ICT gat vul ik op door het inzetten van web technieken om snel een schaalbare en flexibele oplossing te bieden.

De IT systemen die in gebruik zijn bij grotere organisaties, zijn veelal afkomstig uit de ERP hoek. Het zijn complexe, veelomvattende systemen, die de bedrijfsprocessen van allerlei afdelingen ondersteunen. Zaken als inkoop, verkoop, kwaliteitsmanagement en productierapportage vinden een plek in een dergelijk systeem en het biedt bovenal veel managementinformatie. Zo’n systeem is nauwkeurig afgestemd op het betreffende bedrijf en er zit veel tijd en geld in de aanschaf en configuratie van het systeem en in de opleiding van de mensen die er gebruik van maken.

Toch blijkt in de praktijk vaak, dat er functionaliteit ontbreekt. Een klein onderdeel van het bedrijfsproces is vergeten of nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf zorgen ervoor dat het systeem niet meer naadloos aansluit op de bedrijfsvoering. Dan blijkt dat een dergelijk complex stuk software niet zomaar uit te bereiden is. Een aanvraag bij de leverancier levert een offerte op van ongekende proporties. Of de leverancier zegt eenvoudigweg dat hetgeen gevraagd wordt ‘niet mogelijk is’. Dat laatste kan ook betekenen dat de leverancier de nieuwe functionaliteit niet in combinatie met zijn softwarepakket kan verkopen en het dus niet de moeite waard vindt om te ontwikkelen. Meestal legt een organisatie zich daarbij neer, laat de functionaliteit niet ontwikkelen en gaat op de oude, inefficiënte, wijze verder met zijn corebusiness.

Snel en flexibel, systemen als prototype

In een enkel geval zijn er organisaties die op zoek gaan naar een andere oplossing, buiten hun vaste IT leverancier om. Dan komen ze bij mij. Meestal zijn de vragen niet heel ingewikkeld en hoeft ook een IT oplossing niet bui

ten bereik te zijn. Na analyse van het probleem en inventarisatie van de IT infrastructuur ontwikkel ik een pasklare oplossing. Die is vaak gebaseerd op Internettechnieken als HTML5, CSS3, Javascript en draait op een webserver in de ‘cloud’ of intern. Een laagdrempelige oplossing die snel is te realiseren, flexibel in configuratie en onderhoud en schaalbaar. En eventueel via diverse API’s uiteindelijk aan het complexe, bestaande IT systeem te koppelen.

Lichte systemen zijn zeer geschikt om snel in een bepaalde behoefte te voorzien. Ze zijn relatief goedkoop en er kan in korte tijd worden onderzocht op welke wijze de oplossing het best aansluit bij de behoefte. Tegelijkertijd is het volwaardige software die een plek heeft binnen de bedrijfsvoering. Er kan worden geëxperimenteerd met de user interface en functionaliteit. Als het zijn bestaansrecht heeft bewezen kan een organisatie besluiten om de functionaliteit alsnog in het bestaande, grote IT systeem in te voegen. Gezien vanuit het oogpunt van onderhoud, beheersbaarheid, systeemintegratie en veiligheid heeft dat voordelen. Daarmee is de oplossing die is ontwikkeld gebaseerd op webtechnologie verworden tot een waardevol prototype.

Actief & Beleven

Ik heb af en toe van die momenten dat je eens terugblikt op wat je allemaal hebt gedaan. Daar word ik altijd blij van want ik ben daardoor vaak verrast over de hoeveel activiteiten en belevenissen. En dat geeft me weer energie om iets nieuws te gaan doen. Want van nieuwe dingen komen nieuwe belevenissen en natuurlijk zijn die niet altijd positief, maar wel altijd leerzaam! Wat ik leuk vind, wat ik veel gedaan heb, mijn ervaringen, is op te splitsen in creëren en organiseren. Vanaf januari 2014 ben ik bestuurslid geworden van het Industrial Design Centre en ga ik me bezig houden met Promotie, Leden en Events. Het 10 jarige IDC heeft een op frisbeurt nodig een flinke verbouwing. In deze functie ga ik mijn ervaringen combineren, dat is leuk!IDC logo (med_res)

  • Het IDC is een collectief van creators, dat zijn ontwerpers, maakbedrijven, merkbedrijven, studenten, opleidingen, adviseurs. Allemaal op hun manier bezig met productontwikkeling.
  • Het IDC wil al deze mensen verbinden, zodat ze kunnen samenwerken of elkaar kunnen stimuleren.
  • Het IDC wil daarmee bereiken dat deze creators een voorsprong realiseren in de markt en daarmee goede business behalen.

Deze 3 identiteitsvragen: wat zijn we, wat doen we en waarom doen we dit, hebben we onlangs in een brainstormavond bij Coopkracht met meedenkende IDC leden beantwoord. Dat wordt het nieuwe IDC, samen met de leden bepalen wat we gaan doen! Een volgende brainstorm staat al in de agenda, dan gaan we onze identiteit praktisch vertalen naar een nieuwe website en een event. Wees actief & beleef!

Specialist of multitasker

Koraalrif

Een biotoop voor diversiteit

Als zmt-er (zelfstandige met talenten, klinkt veel beter dan zelfstandige zonder iets (personeel)) kan het wel eens lastig zijn die talenten ook te gebruiken in het werk. Als ondernemer gebruik je wel al veel meer talenten dan als loonslaaf, want je moet behalve uitvoeren ook netwerken, acquireren, offreren, aan relatiebeheer doen en factureren. Daar kom je al veel meer kanten van jezelf tegen dan in de uitvoering alleen.

Wat echter nog wel een probleem van deze tijd is, is dat mensen je alleen inhuren als specialist. Dus is het moeilijk van het ingezette pad af te wijken. Klaas van Egmond, wetenschapper en duurzaamheidsspecialist, typeert specialisme als hét probleem van deze tijd, ook in de wetenschap. Door specialisme ontwikkelen mensen oogkleppen, en zien ze het geheel niet meer. Dus de grotere verbanden, die samen een triest beeld laten zien: verontreinigd oppervlaktewater, lege zeeën, verarmde gronden, een verlies aan biodiversiteit. Dit neem je niet waar als je slechts één diersoort bestudeert of één gebied.

 

Als ondernemer wil je ook graag je blik ruim houden. Dus je wilt niet alleen uitvoeren, ook verkopen. Je wilt niet alleen luisteren, maar ook spreken. En je onderneemt niet alleen, je hebt ook oog voor de wereld om je heen.
Om ook in andere rollen erkend te worden, moet je wel eerst een heleboel stempels wegwassen. Want eenmaal een journalist, altijd een journalist nietwaar? Dat klopt dan ook wel weer, alleen kan de journalist ook nog tekstschrijver, moeder, ondernemer, presentator en organisator zijn. En kan de webbouwer ook nog boekhouden en de fotograaf coachen, om maar wat te noemen. Mensen zijn meerdimensionaal.

Het leuke van Coopkracht is dan wel, dat we samen ook op professioneel gebied een heel terrein bestrijken, en zo ook kijkjes in andere keukens krijgen. Eerst om te proeven, dan om te leren en wie weet, misschien ooit wel eens om zelf te proberen. In het nieuwe jaar gaan we samen weer allerlei zaken oppakken, waarover in januari meer!

Coopmarkt smaakt naar meer

logo_coopmarkt_300pxDonderdag 13 juni 2013 zette Coopkracht de deuren open onder de naam ‘Coopmarkt’.

Het was een geslaagde dag met verschillende activiteiten: presentaties, portretfoto laten schieten, een wijnproeverij en barbecue. En natuurlijk waar het vooral om draaide: het delen van onze kennis en kunde met de bezoeker.
In een zogenaamde ‘Krachtsessie’ konden bezoekers een half uur lang al hun vragen laten beantwoorden door onze leden/specialisten. Dat concept bleek nog even wennen maar de deelnemers van de Krachtsessies waren enthousiast.

We beschouwen dit als de aftrap van een jaarlijks terugkerend evenement. Dus: volgend jaar meer, met nog meer bezoekers!

Video-impressie
Hier een video-impressie, gemaakt door Coopkracht leden Jan-Willem Schouten en Tjitske Ypma.

Groepsfoto: onze Krachtpatsers

groepsfoto1000Onlangs hebben we een groepsfoto gemaakt van alle huidige leden, onder regie van fotograaf Jan-Willem Schouten, die het tot in de puntjes had voorbereid. Met als inspiratiebron de Nachtwacht is het een dynamische en eigentijdse foto geworden, met als titel de Krachtwacht. Klik op de foto voor een vergroting.

Social Live 2012 en wat het opleverde

Het evenement Social Live dat de creatieve coöperatie Coopkracht gistermiddag
organiseerde was een groot succes. Scholieren, leerkrachten, ouders en ondernemers gingen het gesprek aan over de vraag: hoe overleef ik met Social Media?

Conclusie van MobiQ uit Amsterdam: ‘Ruim driekwart van de deelnemers heeft hier nieuwe inzichten opgedaan over sociale media.’ Inzichten die mede tot stand kwamen met dank aan Linda Duits, onze spreker en door onze panelleden Harold Kip, Randy Gasper, Olga Kruidhof en Pieter Verhage.

Project X – de kluwen ontward

Project ZutphenWat was het? Het tuig? Het infotainment? Waren het nieuwsbeluste journalisten, nieuwe media of (lokale) autoriteiten? De deskundigen die de rellen in Haren willen verklaren, doen dat allemaal vanuit hun eigen specifieke achtergronden. Maar dat is onvoldoende om de gebeurtenissen en de dynamiek zoals in Haren tegemoet te treden.

De kwaliteit van het internet en sociale netwerken is nu juist dat ze doelgroepen en belanghebbenden zeer efficiënt verbinden. De nieuwe media zijn tegenwoordig zo goed ontsloten, dat het onmogelijk is factoren of doelgroepen uit te sluiten. Om de kluwen van betrokkenen bij het Facebookfeest in Haren te ontwarren is het niet interessant om de schuldigen aan te wijzen. Linda Duits schreef dat al in haar blog over Haren. Belangrijker is het te kunnen breien op meerdere pennen tegelijk met verschillende kleuren wol.

Vanuit verschillende invalshoeken kunnen we je laten zien hoe social media verbindingen leggen en tot welke integrale thema’s dat leidt. Want de campagne was succesvol, het event niet. Wij denken dat je problemen zoals in Haren pas kunt oplossen als de belanghebbenden meer kleuren willen zien dan hun eigen kleur en samen het breiwerk ter hand willen nemen. Maar dan moet eerst de kluwen ontward worden. Lees verder

Coopkracht organiseert uniek evenement

Op 24 oktober 2012 organiseert Coopkracht een bijzonder evenement: “Social Live, overleven met social media. Het doel van het evenement is kennis en begrip over social media delen en versterken in Zutphen en omstreken. Tijdens dit evenement, dat in de Buitensociëteit van de Hanzehof plaatsvindt, brengt Coopkracht, ondernemers, jongeren, ouders, verenigings- leven en scholen samen. Als bedrijf of vereniging kunt u in gesprek raken met uw doelgroep en inzicht krijgen in gebruik van social media door jongeren.

In lijn met de filosofie van Coopkracht staat de kracht van de samenwerking centraal tijdens het event Social Live. Het hoofdprogramma bestaat uit rond-de-tafel-gesprekken. Per tafel praten 10 deelnemers uit de verschillende groepen met elkaar aan de hand van prikkelende vragen.
Je krijgt tips van elkaar en wisselt ervaringen uit. Ook doe je met je tafel mee aan de live online game waarbij je speelt tegen andere tafels.
Een interactief programma dat start met een deskundige gastspreker: Linda Duits.

Lees verder

Trending topic tegen wil en dank

Door Olga Kruidhof en Pieter Verhage

Wat doe je als je lastige, onaangename tweets krijgt – je online reputatie beschadigd wordt? Geen platte scheldkannonades, maar tweets die in een constante stroom komen, op de man gespeeld en met inhoud die zeker uit z’n context gerukt is…

De gemeente Zutphen vond de oplossing in een brief die ze stuurde aan één van haar inwoners. De inhoud is helder: een beetje respect voor onze medewerkers, alstublieft. Na verzending van de brief was #Zutphen al snel trending topic op Twitter. Het nieuws werd razendsnel opgepikt onder andere door de landelijke media en iedereen viel over de gemeente Zutphen heen. Die reageerde laat (via een persverklaring) en vraagt vooral aandacht voor de inhoud van de discussie en bezinning op goede manieren.

Natuurlijk heeft de gemeente Zutphen het verkeerd gedaan. Maar wat heeft ze verkeerd gedaan? Laten we eerst vaststellen dat de Twitteraar in kwestie 129 volgers heeft, bij het schrijven van dit blog. Dat zijn er pakweg 15 meer dan voor de publiciteit. Zijn bereik is dus niet zo groot en wordt ook niet veel groter. Verder slaagt de gemeente Zutphen er tot nog toe in om de complexe materie van falende warmtepompen in een woonwijk – de eigenlijke aanleiding van alle tweets over de gemeente – helder te communiceren. De activiteit van de bewoners op sociale media mag dan op de man gespeeld zijn – de reputatie van de gemeente was niet in het geding.

Lees verder

Coopkracht viert 1 jarig bestaan

Op 23 mei 2011 werd de officiële akte van oprichting bij de notaris ondertekend. Een jaar later vieren we dit startmoment samen met de leden tijdens de vijfde Krachtmeeting. Inmiddels hebben zich 14 leden aangesloten bij het collectief.  We blikken terug op een jaar dat al veel vruchtbare samenwerking opleverde, maar zien zeker ook nog verbetermogelijkheden. Om de coöparatie naar een hoger plan te tillen, is vakliteratuur van harte welkom. Vincent Fleur en Pieter Verhage nemen het ’Handboek coöperaties’ in ontvangst.