Nieuwsbrief #Zo Zutphen

Marketing, communicatie en onderzoek / Grafisch ontwerp / ˚

Om de vele verschuivingen en veranderingen in het sociale domein te bespreken, koos de gemeente Zutphen voor een gedrukte nieuwsbrief voor alle professionals in het domein. In de nieuwsbrief #Zo worden aan de hand van cases en vragen het out-of-the-box denken dat dit nieuwe beleid vraagt, nader belicht. Er is gekozen voor een rustige en vrolijke uitstraling om deze toch wel ingewikkelde materie te brengen. Het ontwerp, de opmaak en een deel van de teksten is door Coopkracht verzorgd.