Magazine NVKT Reliëf

Grafisch ontwerp / ˚

De Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT) geeft 3 keer per jaar het ledenblad Reliëf uit. Coopkracht was verantwoordelijk voor de restyling van het ledenblad en verzorgt 3 keer per jaar het gehele productieproces van vormgeving, drukken tot en met de verzending.
Het magazine wordt actief gebruikt door de leden en heeft een bewaarfunctie.